Aktualności - PROBIT Koszalin, KAMSOFT - apteki, przychodnie, gabinety, sanatoria - PROBIT - oprogramowanie dla farmacji, medycyny i sanatorium

PROBIT Sp.C.
Rok założenia 1995
profesjonalizm, wiedza i doświadczenie
Przejdź do treści

PROBIT - AKTUALNOŚCI

2018-08-30
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych na 1 września 2018 r.

Załącznik PDF                            Załącznik XLSX


2018-06-30
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2018 r.
(D. Urz. M. Z. z dnia 29.06.2018, poz. 51)

Załącznik PDF                             Załącznik XLSX

2018-04-29
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
na 1 maja 2018 (DZ. URZ. Min. Zdr. 2018.32)

Załącznik PDF                              Załącznik XLSX


2018-02-28
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2018 (DZ. URZ. Min. Zdr. 2018.13)

Załącznik PDF                               Załącznik XLSX

2018-01-17


W dniu 11.01.2018 r, w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 14 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018 poz. 86).

Ustawa wchodzi w życie 19.01.2018. Ten akt prawny jest konsekwencją orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i w efekcie wprowadza zmianę stawek VAT, dla niektórych produktów związanych z ochroną zdrowia, wymienionych w Załączniku Nr 3 do tej ustawy, ze stawki 8% na stawkę 23%. W szczególności zmiany obejmują: wyroby higieniczne, wyroby farmaceutyczne, w tym strzykawki, towary używane do celów antykoncepcyjnych i higieny osobistej, a także zawierające w swym składzie cysteinę, cystynę i ich pochodne.

Zmiana stawki podatku VAT nie będzie jednak dotyczyć tych produktów, które są wyrobami medycznymi, w rozumieniu przepisów ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, dopuszczonych do obrotu na terytorium RP. Zmiany polegają na objęciu podstawową stawką podatku (23%) niektórych produktów, związanych z ochroną zdrowia, wymienionych w Załączniku nr 3 do ustawy o VAT, które dotąd objęte były stawką obniżoną (8%).

Przybliżone szacowania specjalistów KAMSOFT S.A. wskazują, że zmiana stawek VAT może dotyczyć ok. 1500 produktów, co w świetle 7-dniowego vacatio legis dla ustawy, czyni cały proces bardzo napięty czasowo. Aktualnie, na godzinę publikacji tej instrukcji, nie są udostępnione żadne oficjalne i ogólnodostępne rejestry, ani wykazy, które umożliwiałyby weryfikację, czy dany produkt jest wyrobem medycznym.

W konsekwencji aktualnego stanu faktycznego, KAMSOFT S.A. nie ma możliwości technicznych dla zidentyfikowania zmienionych stawek VAT, z uwagi na niedostępność oficjalnych i wiarygodnych źródeł informacji.

Skutkiem braku dostępu do informacji źródłowej KAMSOFT S.A., jako producent bazy KS-BLOZ, nie ma odpowiednich możliwości technicznych, ani formalnoprawnych, dla zaktualizowania stawek podatku VAT, na dzień wejścia w życie ww. ustawy. Z tego powodu określony w bazie KS-BLOZ typ produktu („wyrób medyczny” itp.) nie może stanowić kryterium dla określenia właściwej stawki VAT.

Z uwagi na powyższe KAMSOFT S.A. informuje Państwa o czasowym nieprezentowaniu w bazie KS-BLOZ domyślnej (rekomendowanej) stawki podatku VAT dla wybranej grupy produktów, do czasu pozyskania wiarygodnej informacji.

Równocześnie chcemy zapewnić, że KAMSOFT S.A. prowadzi intensywne działania i dołoży wszelkich starań, aby w jak najkrótszym czasie pozyskać wiążące informacje w tym zakresie. Dane o obowiązujących stawkach VAT będą stopniowo wprowadzane do bazy KS-BLOZ i publikowane w standardowym dziennym cyklu aktualizacji.

2018-01-13

Komunikat KAMSOFT wysłany do KS-APTEKA:

UWAGA, BARDZO WAŻNA INFORMACJA!

Zmiana stawek VAT dla wybranych produktów - informacja w Bazie KS-BLOZ.

W  dniu 11.01.2018 r. po godz. 16-tej została opublikowana „Ustawa o  zmianie ustawy o podatku od towarów i usług” (dalej Ustawa) , która  wchodzi w życie w dniu 19.01.2018 r.

Zgodnie z treścią poprzednio  publikowanych komunikatów, w Parlamencie toczyły się prace legislacyjne  w przedmiocie objęcia podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%  niektórych produktów związanych z ochroną zdrowia, które dotąd objęte  były stawką obniżoną 8%.  

Ustawa z dnia 14.12.2017 r. zmieniająca  ustawę o podatku od towarów i usług, wprowadzająca te zmiany, została  podpisana przez Prezydenta, a w dniu wczorajszym została opublikowana w  Dzienniku Ustaw (Pełna treść ustawy znajduje się tutaj /odesłanie  do tego linku: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/86/). Oznacza to, że  nowe stawki podatku VAT dla wybranych grup produktów będą obowiązywać  od 19.01.2018 r.

Z uwagi na zmiany w przepisach oraz brak  źródłowej informacji o zmianie stawek VAT, KAMSOFT S.A. podjął decyzję o  czasowym nieprezentowaniu w bazie KS-BLOZ domyślnych stawek podatku VAT  dla wybranej grupy produktów. W tym miejscu KAMSOFT S.A. pragnie  powtórnie przypomnieć, że zarówno domyślnie wyświetlane stawek podatku  VAT jak i pozycje PKWiU produktów w bazie BLOZ mają charakter wyłącznie  pomocniczy i rekomendowany.

Firma KAMSOFT S.A. dokłada wszelkich  starań, aby w jak najkrótszym czasie pozyskać wiążące informacje w tym  zakresie. Dane o obowiązujących stawkach VAT będą stopniowo wprowadzane  do bazy KS-BLOZ i publikowane w standardowym cyklu aktualizacji Bazy.

Na początku przyszłego tygodnia opublikowana zostanie nowa wersja bazy KS-BLOZ oraz systemu
KS-APTEKA.  Aby prawidłowo dokonać przeceny konieczne będzie zaktualizowanie  zarówno bazy KS-BLOZ jak i systemu KS-APTEKA. KAMSOFT S.A. podejmuje  wszelkie środki by dostarczone rozwiązanie było optymalne dla  farmaceutów i wymagało od nich minimalnego nakładu pracy.

Dla  przypomnienia zmiany dotyczą m.in. wyrobów higienicznych i  farmaceutycznych z gumy innej niż ebonit (w tym strzykawek, towary  używane do celów antykoncepcyjnych i higieny osobistej), soczewek  kontaktowych i okularowych nie służących do korekty wzroku.  

Ponadto, obniżona stawka podatku pozostanie aktualna dla smoczków dla niemowląt i dzieci.

Zmiana  stawek podatku VAT nie dotyczy tych produktów, które są wyrobami  medycznymi, w rozumieniu przepisów ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach  medycznych  dopuszczonych do obrotu na terytorium RP.  

Z uwagi na  charakter wprowadzanych zmian oraz na fakt, że nie istnieją oficjalne i  ogólnodostępne rejestry stanowiące wykazy wyrobów medycznych  dopuszczonych do obrotu w rozumieniu ww. Ustawy, KAMSOFT S.A., jako  producent bazy KS-BLOZ, nie ma żadnych możliwości technicznych ani  formalnoprawnych, aby zapewnić zaktualizowanie stawek podatku VAT na  dzień wejścia w życie tej Ustawy, o czym firma KAMSOFT S.A. informowała  już w poprzednich komunikatach.
Wróć do spisu treści