Rok 2012 - 2014 - PROBIT - oprogramowanie dla farmacji, medycyny i sanatorium

PROBIT Sp.C.
Rok założenia 1995
profesjonalizm, wiedza i doświadczenie
Przejdź do treści
Archiwum
Dane archiwalne - zapisy "Aktualności" z roku 2012, 2013 i 2014.
24-12-2014

Niech Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2015 upływają w spokoju,
radości i świetle nadziei.


                                                                                         PROBIT SP.C.
29-10-2014Obwieszczenie  Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2014 r.
w sprawie wykazu  refundowanych leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia  żywieniowego oraz wyrobów medycznych
(Dz. Urz. Min. Zdrow. 14.71)
Obwieszczenie obowiązuje od 1 listopada 2014.

Załącznik A - PDF                    Załącznik XLS

01-11-2014 Instrukcja zatwierdzenia zmian

28-09-2014

Dz.U. 2014 poz. 1239 z dnia 19.09.2014
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie recept lekarskich

Data wejścia w życie: 2014-10-04

28-09-2014

Dz.U. 2014 poz. 1245 z dnia 19.09.2014
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Data wejścia w życie: 2014-10-01

25-08-2014

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2014r.
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
DZ. URZ. Min. Zdr. 2014.64 z dnia 2014-08-22
Obwieszczenie obowiązuje od 1 września 2014 r.

Załącznik A - PDF            Załącznik - XLS

01-09-2014 Instrukcja zatwierdzenia zmian

20-08-2014

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia zawiera listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie 1 września 2014 r.

Załącznik PDF                   Załącznik XLS

27-06-2014

"Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych" (D.Urz.M.Z. z dnia 25.06.2014, poz.56)
Obwieszczenie obowiązuje od 1 lipca 2014 r.


Załącznik A - PDF            Załącznik - XLS

01-07-2014 Instrukcja zatwierdzenia zmian

26-06-2014

SEJM: Placówki medyczne, czyli także stomatologiczne, mogą prowadzić dokumentację medyczną pacjentów w formie papierowej do końca lipca 2017 r. Potwierdza to, uchwalona przez Sejm, nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

O trzy lata wydłużono termin na wprowadzenie dokumentacji medycznej wyłącznie

w formie elektronicznej. Dotychczas obowiązujące nakładały na podmioty medyczne
obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie
w formule elektronicznej od 1 sierpnia tego roku.
Po nowelizacji do 1 sierpnia 2017 r. będzie możliwe prowadzenie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej.

Za nowelizacją głosowało
260 posłów, 5 było przeciw, 176 wstrzymało się od głosu.
Ustawa trafi teraz do Senatu.

24-06-214

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o systemie informacji
w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw,
przedłożone przez ministra zdrowia.


źródło: informacja z dnia 24-06-2014 - portal Ministerstwo Zdrowia

30-05-2014

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINALI PŁATNICZYCH W APTEKACH

Nowa tabela opłat prowizyjnych:


28-04-2014

"Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2014 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych"
(D.Urz.M.Z. z dnia 23.04.2014, poz.53)

Obwieszczenie obowiązuje od 1 maja 2014 r.

Załącznik A - PDF            Załącznik - XLS

01-05-2014 Instrukcja zatwierdzenia zmian

19-04-2014Niech Zmartwychwstały Chrystus
oświeca nam drogi codziennego życia,
obdarza błogosławieństwem
i pomaga życie czynić szczęśliwym.

                                                                                PROBIT Sp.C.

25-02-2014

Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z 2014 roku poz. 42 z dnia 24.02.2014
- obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24.02.2014 w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązujące
od 1 marca 2014

Wersja XLS

20-02-2014

PROJEKT OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2014 r.

Uwagi można zgłaszać
do 21 lutego 2014 r. - do godziny 15.30

Wersja PDF                                     Wersja XLS

17-02-2014

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A
w uznaniu za długoletnią i owocną współpracę z naszą firmą, potwierdziła to
CERTYFIKATEM ZŁOTEGO PARTNERA HANDLOWEGO ELZAB - 2014.

28-12-2013

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z 2013 roku poz. 53 z 23.12.2013
zamieszczono obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2013
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
obowiązujące od 1 stycznia 2014


Załącznik A - wersja PDF                      Obwieszczenie - załącznik - wersja XLS

01-01-2014  Instrukacja zatwierdzenia zmian

24-12-2013

24-12-2013

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z 2013 roku poz. 53 z 23.12.2013
zamieszczono obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2013
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
obowiązujące od 1 stycznia 2014

08-11-2013

Komunikat Ministerstawa Zdrowia do aptekarzy i lekarzy
w sprawie recept lekarskich dotyczącej recepty transgranicznej

Komunikat dla aptekarzy                                                   Komunikat dla lekarzy

Dz.U. 2013 poz. 1293
Data ogłoszenia: 2013-11-07

07-11-2013

Minister Zdrowia podpisał 6 listopada rozporządzenie nowelizujące
rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.
Głównym powodem nowelizacji jest wprowadzenie  recepty transgranicznej.

27-10-2013

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z 2013 roku poz. 42 z dnia 25.10.2013 zamieszczono obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25.10.2013 w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązujące od 1 listopada 2013.

Załącznik A - wersja PDF                      Załącznik A - wersja XLS

01-11-2013  Instrukcja zatwierdzenia zmian

30-09-2013

Przypominamy o przepisach dotyczących urządzeń fiskalnych.
Dziennik Ustaw 2013 Poz. 363 z dnia 15.03.2013 roku

Od 1.10.2013 wchodzą w życie przepisy dotyczące ZWROTÓW I POMYŁEK.

02-09-2013

Od 1 września w Unii Europejskiej na ulotkach wewnątrz opakowań nowych leków pojawi się czarny odwrócony trójkąt. Będzie on oznaczać, że lek jest ściśle monitorowany, a pacjenci mogą zgłaszać ewentualne skutki uboczne.

27-08-2013

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 2013 roku poz. 31 z dnia 26.08.2013

Obwieszczenie Ministra Zdrowia
z dnia 26.06.2013 w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązujące od 1 września 2013.

Załącznik - wersja XLS

20-08-2013

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji zewnętrznych
projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
na dzień 1 września 2013.


Termin zgłaszania uwag mija 21.08.2013o godz. 15:00

Wersja PDF                                           Wersja XLS

21-07-2013

LIST APTEKARZY DO MINISTRA ZDROWIA
- w sprawie stosowania reklam -

POLSKIE APTEKI NIE CHCĄ I NIE POTRZEBUJĄ REKLAMY!

25-06-2013

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24.06.2013 w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązujące od 1 lipca 2013.


Dziennik Urzędowym Ministra Zdrowia z 2013 roku poz. 24 z dnia 24.06.2013

Obwieszczenie załącznik A - PDF

Instrukcja zatwierdzenia zmian - 2013-07-01

20-06-2013

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji zewnętrznych
projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2013.  
Termin zgłaszania uwag: do 21 czerwca 2013 g. 12:00

Wersja PDF                                             Wersja XLS

26-04-2013

OSOZ - Analizator refundacyjny

26-04-2013

OBWIESZCZENIE LEKOWE - zmiany od 01-05-2013


W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia poz. 17 z dnia 24.04.2013 zamieszczono obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24.04.2013 w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązujące od 1 maja 2013.

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia poz. 18 z dnia 24.04.2013 zamieszczono obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24.04.2013 w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązujące od 1 maja 2013.

01-05-2013 Instrukacja zatwierdzenia zmian      

Obwieszczenie lekowe - załącznik A

25-04-2013

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 kwietnia 2013 r.
w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących

na udzielenie świadczenia zdrowotnego

22-04-2013

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2013 r.

wersja PDF                              wersja XLS

17-04-2013

Dotyczy: PRZYCHODNIE, GABINETY, SANATORIA

DOKUMENTACJA MEDYCZNA -
Dz.U. 2013 nr 0 poz. 463
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej

Data ogłoszenia: 2013-04-16                                        Data wejścia w życie: 2013-05-01

17-04-2013

Dotyczy: APTEKI, PRZYCHODNIE, GABINETY, SANATORIA


W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia 2013 poz. 15 zamieszczono obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

11-04-2013

Dotyczy: APTEKI
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych
przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej
oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie
w porze nocnej nie pobiera się opłaty.

Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Od strony praktycznej nie zmienia ono maksymalnej wysokości dopłat określając ją na
3,20 zł.

Rozporządzenie to nie wymaga zmian w systemie KS-AOW.

02-04-2013

Zmiany w KS-AOW dotyczącą zwrotów/reklamacji w aptece:


APW11 - MODUŁ SPRZEDAŻ

  • Dodano wydruk protokołu zwrotu/reklamacji podczas usuwania i korygowania w przypadku, gdy jako powód wybrano zwrot (opcja APW11.2.74 musi być włączona).

  • Wydruk jest dostępny również po wykonaniu korekty pod klawiszem Alt+P w "Poprawie"

APW23 - MODUŁ KONTROLA

  • Rozbudowano ewidencję korekt i zwrotów

           - dodano kolumnę z rodzajem korekty (zwrot lub pomyłka)
           -
dodno możliwość filtrowania - klawisz "[F8] Filtr"
           -
dodano pole z dokładnym opisem zwrotu/pomyłki

OPERACJA KOREKTY/USUNIĘCIA - Opis w pliku PDF

01-04-2013

Przypominamy, że od 1 kwietnia 2013 wchodzi w życie
Dziennik Ustaw 2013 Poz. 363 z dnia 15.03.2013 roku
w sprawie kas rejestrujących.

Dziennik Ustaw określa:

  • Sposób prowadzenia przez podatników ewidencji oraz warunki używania kas rejestrujących

  • Warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas rejestrujących oraz warunki, które powinny spełniać podmioty prowadzące serwis kas

  • Terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów technicznych kas rejestrujących

27-03-2013

Pismo NFZ w sprawie zablokowania od 31 marca 2013
recept lekarskich w ogólnopolskim rejestrze

(dotyczy lekarzy, którzy niepodpisali stosownych umów z NFZ)

ZAŁĄCZNIK - ZESTAWIENIE NUMERÓW UMÓW
DLA KTÓRYCH ZABLOKOWANE ZOSTANĄ RECEPTY

27-03-2013

Pismo NFZ w sprawie sposobu zapisu na recepcie ilości i wielkości opakowań lub lącznej liczby jednostek dawkowania produktu leczniczego (stanowisko Ministerstwa Zdrowia)

07-03-2013

Dzienniku Ustaw poz. 321 opublikowano rozporządzenie MZ z 1.03.2013,  
zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

Nowelizacja ta dotyczy m.in. poprawnego dostosowania sposobu numeracji recept
w zakresie recept o kategorii „Rpw”. Rozporządzenie to wchodzi w życie
w dniu następnym po dniu ogłoszenia tj. 8.03.2013,
z mocą (w zakresie dostosowania numeracji recept) od 30 grudnia 2012.

25-02-2013

Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2013 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
(D.Urz.M.Z. z dnia 22.02.2013, poz.10)

Termin wejścia w życie obwieszczenia to 1 marca 2013 r.

Załączniki:   wersja PDF  /  wersja XLS

Instrukcja zatwierdzenia zmian - KS-AOW.

20-02-2013

PROJEKT
OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA

w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2013 r.


Projekt - wersja PDF                                Projekt - wersja XLS

19-01-2013

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 25 stycznia 2013 roku.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia (w Dz.U.), z mocą od 30 grudnia 2012. Nowelizacja ta dotyczy poprawnego dostosowania sposobu numeracji recept
w zakresie recept o kategorii „Rpw”.

02-01-2013

Odpowiedź NFZ w sprawie recept wystawionych przed 1.01.2013

01-01-2013

PRZYCHODNIA, SANATORIUM
System RUM - nowa funkcjonalność systemu

****
program RUMeWUŚ ****
weryfikacja ubezpieczenia pacjenta

29-12-2012

Aktualny zbiór najważniejszych informacji związanych
z wejściem w nowy rok w aptekach:

 
1. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. Wchodzi w życie 30.12.2012 (rozporządzenie MZ z 21.12.2012, Dz.U. poz. 1506, ogłoszony 28.12.2012). Do istotnych zmian należą m.in.: likwidacja recepty różowej (zastąpi ją recepta biała Rpw.), zmiany w numeracji recept (pojawienie się prefiksów „02” oraz wydawanych przez inspekcję farmaceutyczną prefiksów”07” dla recept Rpw.), zakończenie możliwości wystawiania recept na drukach niezgodnych z rozporządzeniem i numeracją niezgodną z rozporządzeniem MZ i zarządzeniem prezesa NFZ. Warto zapoznać się z informacjami dla farmaceutów i lekarzy przekazanymi w ramach tej nowelizacji na stronach MZ:
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/krecept_aptekarze.pdf
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/krecept_lekarze.pdf

2. Obwieszczenie lekowe MZ. Wchodzi w życie 1.01.2013 (obwieszczenie MZ z 21.12.2012 poz. 103, ogłoszony 21.12.2012). Baza BLOZ zawierająca zmiany na 1.01.2013 dostępna od 24.12.2012. Sposób wprowadzania zmian jest zbliżony do tego w jaki wprowadzane były dotychczasowe obwieszczenia lekowe MZ. Szczegółowa instrukcja przeprowadzania zmian dostępna jest pod adresem:
http://www.kamsoft.pl/prod/aow/aktualnosci.htm

3. Nowelizacja rozporządzenia MF z 11.12.2012 m.in. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. poz. 1428, ogłoszony 18.12.2012). Może mieć wpływ na sposób wystawiania faktur, stąd m.in. zmiany umożliwiające dowolne kształtowanie nazw na wydruku dla wystawianych dokumentów.

4. Zmiana kwoty ryczałtu za lek recepturowy z 7,50 zł na 8,00 zł wynikająca z podwyższenia minimalnej płacy z 1500 zł na 1600 zł od 1.01.2013 (rozporządzenie RM z 14.09.2012, Dz.U. poz.1026, ogłoszony 17.09.2012) oraz zapisów art. 6 ust. 7 ustawy o refundacji leków. W większości przypadków zmiana powinna nastąpić automatycznie, w przypadku wątpliwości należy upewnić się co do wysokości ryczałtu dla leku recepturowego ustawianego w systemie w opcji APW11.6.5.1.

5. Brak kodu BLOZ12. Skutki likwidacji kodu BLOZ12 od wydania bazy z dnia 12.12.2012 uwidocznią się w pełni 1 stycznia, w związku z powszechną aktualizacją bazy w systemach aptecznych związaną z wejściem w życie nowych obwieszczeń lekowych.

6. Nie ma w chwili obecnej informacji związanych z planem nowelizacji rozporządzenia w sprawie danych przekazywanych z aptek do NFZ, na chwilę obecną należy przyjąć, że przekazanie raportu za pierwszą połowę stycznia odbędzie się na podobnych zasadach jak dotychczas.

7. Należy spodziewać się konieczności aktualizacji systemów wynikających z raportów przekazywanych przez apteki i dotyczących środków pomocniczych. Raport za miesiąc styczeń, przekazywany z początkiem lutego będzie wymagał odpowiednich modyfikacji wynikających z umów i zmian formatu.

8. Na bieżąco wprowadzane są zmiany w instrukcjach i opisach dostępnych na http://www.kamsoft.pl/prod/aow/aktualnosci.htm , prosimy o ich śledzenie.

Marcin Długosz
KAMSOFT S.A.

22-12-2012

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia poz. 103 z dnia 21.12.2012 zamieszczono obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2012 w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązujące od 1 stycznia 2013.

Obwieszczenie lekowe - Załącznik A

18-12-2012

2012-12-11 DziennikUstaw 1382
w
sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji
przy zastosowaniu kas rejestrujących

10-12-2012

Od dnia 12.12.2012 nastąpi usunięcie w bazie BLOZ kodów 12-cyfrowych.
Identyfikatorem dla leków pozostaje kod BLOZ 7-cyfrowy.
Producenci oprogramowania dla hurtowni, aptek i przychodni powinni przystosować oprogramowanie do pracy wyłącznie z kodem BLOZ 7-cyfrowym.

Dodatkowo KAMSOFT wprowadza nowy format wymiany danych między hurtowniami farmaceutycznymi i aptekami
OSOZEDI.
Zastąpi on całkowicie funkcjonujący dotychczas format KS-TEKST.

Szczegółowy opis zmian.

07-11-2012

Ministerstwo Zdrowia opublikowało, podpisane przez Ministra Zrowia (zmodyfikowane w porównaniu do wersji poprzedniej) rozporządzenie z 6 listopada 2012, w sprawie leków które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od dnia opublikowania w Dzienniku Ustaw.

31-10-2012

Na stronie MZ ukazało się OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 26 października 2012
w którym zostały umieszczone poprawione załączniki :


•  Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
- plik w formacie *xls (rozmiar 1,6 MB)

Ze względu na rozbieżność pomiędzy udostępnionym na stronie MZ plikiem w formacie xls
,
a plikiem pdf w bazie BLOZ wystąpiły zmiany dotyczące produktu:

- Transtec 35 mcg/h syst.transderm. 0,02 g 5 szt kod EAN- 5909990966127 BLOZ7- 6821902, BLOZ12- 20654012-5078 we wskazaniu Nowotwory złośliwe
zmienił  poziom odpłatności z ryczałtu na bezpłatny oraz zmieniła się zapłata pacjenta z 3,2 na 0
- Transtec 52,5 mcg/h syst.transderm. 0,03 g 5 szt. Kod EAN- 5909990966226 BLOZ7- 6821912, BLOZ12-20654022-5078  we wskazaniu Nowotwory złośliwe zmienił  poziom odpłatności z ryczałtu na bezpłatny oraz zmieniła się zapłata pacjenta z 3,2 na 0
- Transtec 70 mcg/h syst.transderm. 0,04 g 5 szt. Kod EAN- 5909990966325 BLOZ7- 6821922, BLOZ12- 20654032-5078 we wskazaniu Nowotwory złośliwe
zmienił  poziom odpłatności z ryczałtu na bezpłatny oraz zmieniła się zapłata pacjenta z 3,2 na 0

29-10-2012

KAMSOFT S.A przyznał naszej firmie
3 miejsce
w kategorii NAJLEPSZY PARTNER HANDLOWY jesień 2011 - jesień 2012


29-10-2012

OBWIESZCZENIE MINISTA ZDROWIA - 1 listopada 2012
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 26-10-2012 poz. 76

Załącznik A - wesja PDF  / Załącznik - wersja XLS

PROBIT - Informacja o zatwierdzeniu zmian 1 listopada 2012

24-10-2012

PROJEKT OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2012 r.


Załączniki:   wersja PDF  /  wersja XLS

09-10-2012

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 października 2012 r.
w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne

przy sporządzaniu leków recepturowych

28-08-2012

W Dzienniku Urzędowym MZ poz. 66 z dnia 28.08.2012 zamieszczono obwieszczenia lekowe Ministra Zdrowia z dnia 28.08.2012 w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązujące od 1 września 2012.

Dla aptek i lekarz: Załącznik A do obwieszczenia lekowego z dnia 28-08-2012

Wszystkie załączniki do obwieszczenia lekowego z dnia 28-08-2012


Obwieszczenie lekowe z dnia 28-08-2012 - Lista leków - format XLS

PROBIT - Informacja o zatwierdzeniu zmian 01.09.2012

21-08-2012

Ministerstwo Zdrowia zamieściło do konsultacji projekt obwieszenia
w sprawie wykazu leków refundowanych, planowanego na 1 września 2012.
Termin zgłaszania uwag określono na 24 sierpnia g. 16:00

24-07-2012

Zmiana programu pocztowego.
(pytania i problemy związane z obsługą poczty proszę zgłaszać pod numer tel.502437684)

29-06-2012
godz. 9:50

Informacja z firmy KAMSOFT: Udostępniono bazę BLOZ
zawierającą zmiany opublikowane w obwieszczeniu lekowym, wchodzące w życie 1.07.2012

Obwieszczenie lekowe część A - załącznik dla aptek, przychodni

PROBIT - Informacja o zatwierdzeniu zmian 01.07.2012

28-06-2012

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych
na dzień 1 lipca 2012 r.

Załącznik nr 1 do obwieszczenia Ministra Zdrowia (apteki, przychodnie) - format *.xls

Załącznik nr 2 do obwieszczenia Ministra Zdrowia - format *.xls

20-06-2012

Dotyczy: APTEKI, PRZYCHODNIE, GABINETY, SANATORIA

PROJEKT OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
na dzień 1 lipca 2012 r.

Załącznik nr 1 do projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia
- plik w formacie *pdf
- plik w formacie *xls

Załącznik nr 2 do projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia
- plik w formacie *pdf
- plik w formacie *xls

19-06-2012

Dotyczy: LEKARZE
Temat: Dokumentacja medyczna oraz sposób jej przetwarzania
Dz.U. 583 z  24 maja 2012

Prowadzenie dokumentacji medycznej przez lekarza wystawiającego recepty dla siebie albo dla małżonka, zstepnych lub wstepnych w lini prostej oraz rodzeństawa. - obowiązuje od 8 czerwca 2012

Fragment:
"Dokumentacja prowadzona przez lekarza wystawiającego recepty dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa
§ 71a. 1. Lekarz wystawiający recepty dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa prowadzi dokumentację zbiorczą wewnętrzną w formie wykazu.
2. Wykaz może być prowadzony dla wszystkich osób, o których mowa w ust. 1, albo odrębnie dla każdej
z nich.
3. Wykaz, opatrzony imieniem i nazwiskiem lekarza, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) numer kolejny wpisu;
2) datę wystawienia recepty;
3) imię i nazwisko pacjenta, a w przypadku gdy dane te nie są wystarczające do ustalenia jego tożsamości, także datę urodzenia lub numer PESEL pacjenta;
4) rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu;
5) międzynarodową lub własną nazwę leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo rodzajową lub handlową nazwę wyrobu medycznego;
6) postać, w jakiej lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej postaci;
7) dawkę leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej dawce;
8) ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, a w przypadku leku recepturowego
nazwę i ilość surowców farmaceutycznych, które mają być użyte do jego sporządzenia;
9) sposób dawkowania w przypadku przepisania:
a) ilości leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, niezbędnej pacjentowi do maksymalnie 90-dniowego stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie
sposobu dawkowania,
b) leku gotowego dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który zawiera w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową,
c) leku recepturowego zawierającego w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową. "

30-05-2012

Dotyczy: APTEKI
Temat: Kontrola wydawania odpowiedników


W związku ze zmianą interpretacji przepisów w programie KS-APW należy zmienić parametry odpowiedzialne za kontrolę wydawania odpowiedników.
Pismo Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ

Zmiana w programie KS-AOW - Program APW41 - Administrator
 
-> Opcje modułów -> Sprzedaż -> Ustawienia globalne

-> Pkt 85 - Zawsze gdy korzystne dla pacjenta
       -
program wyświetla odpowiedniki zawsze gdy istnieją leki o cenie urzędowej
        
niższej niż cena wydawanego leku (cena urzędowa leku nie musi się mieścić
         
w limicie)


-> Pkt 86 - CENA2<CENA1
     - cena wydawanego leku musi być
       
niższa niż cena leku przepisanego na recepcie

Kliknij, aby zobaczyć zrzut ekranu modułu APW41.

28-05-2012

Zapraszamy na szkolenie


"POLISY LEKOWE - PRODUKT DLA WSZYSTKICH APTEK"


Data szkolenia: 31-05-2012 (CZWARTEK), godz. 18:00 - 20:00

Miejsce szkolenia: ZOZ MSWiA w Koszalinie
Koszalin, ul. Szpitalna 2
("stary budynek" - sala konferencyjna)

28-05-2012

Dodano AKTUALNOŚCI w serwisie PROBIT.PL

Wróć do spisu treści