Rok 2015 - PROBIT - oprogramowanie dla farmacji, medycyny i sanatorium

PROBIT Sp.C.
Rok założenia 1995
profesjonalizm, wiedza i doświadczenie
Przejdź do treści
Archiwum
2015-12-28

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie wykazu  refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia  żywieniowego
oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2015.86)

Załącznik A - PDF                     Załącznik XLS


_____________________________________________________________________________________________
ZMIANY W SYSTEMIE KS-APTEKA WIN 2016

1. Odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy
Zmianie od 1 stycznia 2016 ulega odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy.
Nowa wartość wynosi 9.30 zł.
System KS-AOW powinien w sposób automatyczny dokonać zmiany od nowego roku,
prosimy jednak o upewnienie się, że zmiana taka nastąpiła w opcji znajdującej się w module
APW41 Administrator -> Opcje modułów
-> APW11 Sprzedaż
-> 6. Receptura
-> 5. Opcje ogólne
-> 1. Kwota ryczałtu za lek recepturowy.   

Zmiana kwoty ryczałtu wynika z:
- Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696 Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7 - Odpłatność ryczałtowa, o której mowa w ust. 5,
wynosi 0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu
Prezesa Rady Ministrów wydanym
na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), z zaokrągleniem
do pierwszego miejsca po przecinku.
- Dz.U. 2015 poz. 1385 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. § 1. Od dnia 1 stycznia 2016 r.
ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1850 zł.

2.  Stawki podatku VAT nie ulegają zmianie - pozostają jak w roku 2015

3.   Wystawianie recept przez pielęgniarki
Od 1 stycznia 2016 roku pielęgniarki i położne odpowiednio przeszkolone posiadają możliwość wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyroby medyczne określone w wykazach.
System apteczny KS-AOW od wersji 2015.3.8.6 oraz 2016.0.2.2 został dostosowany do zmian ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2014 r.
(Dz. U z dnia 27 sierpnia 2014r. poz. 1136) oraz rozporządzenia MZ z dnia 28 października 2015r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz. U z dnia 26 listopada 2015r. poz. 1971).


2015-12-24

"Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju."
Iz 9,5


Wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się Świąt Narodzenia Pańskiego!
Oby były ciepłe, pełne spokoju i radości. Niech przyniosą czas odpoczynku i zamyślenia.
Niech Miłość prawdziwie rodzi się w sercach, bo Boże Narodzenie jest w nas!


2015-12-03

Elektroniczna dokumentacja medyczna w całym kraju, w każdej placówce służby zdrowia, oznacza sprawniejsze i szybsze diagnozowanie, szczelniejszy system finansowania, oszczędności w gospodarce lekowej i zmniejszenie kolejek do specjalistów. System według zapewnień polityków miał już działać i przynosić korzyści w całym kraju, ale na drodze do e-szczęścia pojawiały się przez lata kolejne przeszkody. Wszystko wskazuje na to, że teraz obserwujemy już jego koniec. - Projekt informatyzacji systemu ochrony zdrowia w obecnej formule nie ma szans na powodzenie, z Nowym Rokiem nie wyjdzie nic z platformy e-zdrowie - powiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Co to oznacza dla pacjentów?

(...)Teraz jednak słyszymy, że nawet to nie jest realne, choć prace  pochłonęły już 800 milionów złotych. 500 milionów pozyskaliśmy na ten  cel z UE. Polska musi więc poinformować Komisję Europejską o przyczynach  opóźnień i walczyć o to, by zwrot środków nie okazał się konieczny.  Obecne kierownictwo MZ zapewnia, że  takie ryzyko "jest prawie  zażegnane, a po różnych negocjacjach, spotkaniach i analizach we  współpracy z innymi resortami, które zajmują się informatyzacją i  rozwojem, zapadła decyzja o zamknięciu programu, zgodnie z umowami".(...)

(...)Obecnie warszawska prokuratura rejonowa wszczęła z zawiadomienia Centrum  Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia dwa śledztwa. W obu sprawach  chodzić ma o nadużycia pracowników CSIOZ, którzy mieli w protokołach  odbioru potwierdzić, że zamówione w dwóch firmach usługi zostały  wykonane właściwie. Okazało się jednak, że prac nie dokończono. W ocenie  prokuratury oznacza to działanie na szkodę interesu publicznego, bo  CSIOZ za prace zapłacił w całości. (...)


źródło: finanse.wp.pl
2015-12-02
Radziwiłł: projekt e-zdrowie nie ruszy w przyszłym roku

E-zdrowie, platforma która ma umożliwić pacjentom dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej i objąć m.in. e-recepty,
e-skierowania, e-zlecenia oraz Internetowe Konto Pacjenta (IKP) nie zacznie działać w nowym roku
- uważa minister zdrowia Konstanty  Radziwiłł.
Jego zdaniem informatyzacja systemu ochrony zdrowia "to  bardzo trudny problem".

... Radziwiłł przekazał, że „po różnych negocjacjach, spotkaniach i analizach, we współpracy z innymi resortami,
które zajmują  się informatyzacją i rozwojem, zapadła decyzja o zamknięciu programu,  zgodnie z umowami”.

Minister zapowiedział, że dalsze finansowanie  informatyzacji będzie odbywało się tylko ze środków budżetowych,
„które  muszą znaleźć się w budżecie przyszłego roku i jeszcze następnego roku”.  Środki te, jak dodał,
prawdopodobnie nie dadzą możliwości zrealizowania  tak szerokich zamierzeń, jak były planowane w tzw. Platformie P1.

„Z nowym rokiem nie wejdzie nic, bo nie zostało to  przygotowane w takiej postaci,
by było funkcjonalne. Będziemy pracować  na bazie produktów, fragmentów systemu,
starając się wypracować węższy  projekt” – powiedział minister.

Ocenił, że ryzyko, iż Polska będzie musiała zwrócić unijne środki "jest prawie zażegnane".

źródło: biznes.pl
2015-10-30Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie  wykazu refundowanych leków,
środków spożywczych specjalnego  przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Załącznik A - PDF                     Załącznik XLS

2015-10-28

Od stycznia 2016 roku lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne  zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej  daty znikną dotychczasowe zwolnienia papierowe. Te będzie można   stosować  do końca 2017 roku.

Od początku 2016 roku pacjent może otrzymać od lekarza zwolnienie wystawione według dotychczasowych zasad - na papierowym formularzu (ZUS  ZLA) albo w formie elektronicznej (e-ZLA). Natomiast od  1 stycznia 2018  r.  będą wystawiane wyłącznie zwolnienia elektroniczne.


2015-08-28Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie  wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego  przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. 2015.42)

Załącznik A - PDF                     Załącznik XLS

2015-08-01
Jak znaleźć 7-cyfrowy identyfikator apteki?

Wyszukiwarka danych aptek znajduje się na stronie:


2015-07-27W związku z komunikatem NFZ - SZOI, dotyczącym zmiany kodów personelu
zamieszczamy instrukcję zmiany tych kodów.

Instrukcja zmiany kodów personelu w systemie SZOI.

Komunikat NFZ - SZOI:

2015-07-27INFORMACJA DLA APTEK - KAMSOFT

Szanowni Aptekarze!

W dniu 12 lipca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2015 r. poz. 788). W związku z powyższym przypominamy Państwu o obowiązku wynikającym z art. 36z ust. 7 ustawy – Prawo farmaceutyczne, niezwłocznego przekazywania do GIF kopii każdej odmowy aptece, realizacji zamówienia dotyczącego produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, określonych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia, zawierającym wykaz produktów zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 78a ust. 14 ustawy – Prawo farmaceutyczne).

Informowaliśmy już wcześniej Państwa w jaki sposób został przygotowany system KS-AOW
i jak może wesprzeć aptekę w realizacji tego wymogu. Dla aptekarzy nie pamiętających o tym obowiązku, przypominamy, że szczegółowa instrukcja zamieszczona jest pod adresem http://www.kamsoft.pl/prod/aow/aktualnosci.htm/lipiec_2015.
W instrukcji tej zawarte są informacje o istotnych zmianach w Prawie farmaceutycznym,
nie tylko w obszarze dotyczącym odmów realizacji zamówień aptecznych. Dostarczając rozwiązania informatyczne zarówno do aptek jak i do hurtowni farmaceutycznych przygotowaliśmy systemowy, automatyczny obieg dokumentów odmowy.

Proces związany z przekazaniem przez aptekę kopii odmowy do GIF zrealizowany został poprzez wysyłkę na adres e-mailowy GIF-u automatycznie przygotowanego przez system apteczny KS-AOW dokumentu e-mail z załączoną kopią odmowy.

Na obecną chwilę GIF nie posiada jeszcze rozwiązania informatycznego pozwalającego  automatyzować tą część procesu, w inny, wygodniejszy sposób.
W międzyczasie Główny Inspektorat Farmaceutyczny opublikował na swojej stronie internetowej nowy komunikat nr 5/2015 a później 6/2015, w którym wyraża prośbę o przekazywanie kopii odmów poprzez specjalnie przygotowany przez GIF formularz internetowy. Ten formularz, prawdopodobnie nie uzgadniany ze środowiskiem aptekarskim, ani technicznie z środowiskiem IT, okazał się zbyt złożony i czasochłonny w realizacji.

Z uwagi na dużą liczbę sygnałów z aptek, dotyczących dużego nakładu pracy potrzebnego
na wypełnianie tego formularza, podjęliśmy razem z innymi dostawcami rozwiązań informatycznych dla farmacji, rozmowy z GIF, celem znalezienia kompromisu, który z jednej strony dałby możliwość spełniania wymogów ustawowych, a z drugiej maksymalnie uprościłby pracę po stronie aptek.

Jak tylko wykrystalizuje się jakieś uzgodnione rozwiązanie, poinformujemy Państwa o tym fakcie
w kolejnym komunikacie. Na tą chwilę mają Państwo możliwość korzystania z formularza przygotowanego przez GIF lub systemową możliwość e-mailowego wysyłania kopii odmowy do GIF.
20-07-2015

w sprawie obowiązku przekazywania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu
kopii odmowy realizacji zamówienia.

fragment komunikatu:
"Uruchomiona została możliwość dodawania wielu produktów na jednym formularzu.
 
Ponadto został wprowadzony wymóg rejestracji apteki lub hurtowni w  systemie. Rejestracja w systemie pozwoli na uniknięcie każdorazowego  podawania danych zgłaszającego odmowę. Konieczne będzie podanie tylko:
  1. danych hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu odpowiedzialnego, który odmówił realizacji zamówienia,
  2. załadowanie kopii pliku odmowy,
  3. wybranie z listy produktu/produktów, których dotyczy odmowa,
  4. wybranie z listy przyczyny odmowy lub w przypadku braku na liście  stosownego wpisu, uszczegółowienie przyczyny poprzez wypełnienie pola „Inna przyczyna odmowy (uszczegółowienie)”

13-07-2015
___________________________________________________________________________________________
w sprawie obowiązku przekazywania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu
kopii odmowy realizacji zamówienia

Informację o odmowie realizacji zamówienia produktów objętych wykazem  Ministra Zdrowia wraz
z kopią odmowy prosimy składać za pomocą  formularza dostępnego pod adresem internetowym: https://www.gif.gov.pl/pl/nadzor/odmowy-realizacji-zamow/formularz-zgloszenia-od
Za pomocą powyższego formularza prosimy również o przekazywanie  informacji
o każdym przypadku braku uzyskania pisemnej odmowy realizacji  zamówienia.

___________________________________________________________________________________________
w sprawie monitorowania braków w obrocie produktami leczniczymi

12-07-2015
NIEDZIELA
Uwaga!!!!
Dnia 12.07.2015 (NIEDZIELA) został ogłoszony
DZ. URZ. Min. Zdr. 2015.33
z obwieszczeniem obowiązującym od 12.07.2015 (NIEDZIELA) !!!!!!
Czas udostępnienia na serwisie www: 2015-07-12 godz. 01:14:55
Załącznik zawiera 257 pozycji.

z dnia 12 lipca 2015 r.
w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10-07-2015
 

 
12.07.2015 – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2015.788 z dnia 11.06.2015)


Fragmenty uzasadnienia ustawy nowelizującej.
„Potrzeba doprecyzowania niektórych regulacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne wynika z konieczności rozwiązania problemu niekontrolowanego wywozu produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.”
„Konieczne jest wprowadzenie skutecznego nadzoru organów państwowych nad procesem dystrybucji produktów leczniczych, który w chwili obecnej osiąga nieakceptowany społecznie poziom patologii i uniemożliwia zapewnienie stałego dostępu do ważnych produktów leczniczych, których brak może spowodować trwałe i niekorzystne następstwa zdrowotne.”
„[…] projektowane regulacje przyczynią się do ograniczenia zjawiska tzw. „dystrybucji odwróconej” produktów leczniczych.” 
1.       Konieczność raportowania przez apteki od 12.07.2015 sytuacji w której apteka, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej nie może wykonać obowiązku zapewnienia dostępu do produktów leczniczych (głownie Rx) - Art. 95a. Raportowanie takie ma być prowadzone do właściwego miejscowo WIF. Nie jest określony konkretny kanał komunikacyjny, można przyjąć, że może to być zarówno forma papierowych dokumentów wysyłanych np. tradycyjną pocztą lub faxem, jak i dokumentów mających formę elektroniczną. W takim przypadku system wspomaga możliwość ich wysłania drogą mailową. Funkcjonalność w zakresie takich raportów została umieszczona w module APW23-Kontrola.
 
 
2.       Konieczność prowadzenia udokumentowanego procesu zamówień dla szerokiego zakresu zamawianych pozycji (art. 36z ust. 4). W praktyce można przyjąć, że dotyczy to zdecydowanej większości procesu zamówień w hurtowniach farmaceutycznych. Zamówienia takie muszą mieć formę dokumentu (papierowego lub elektronicznego), a dokumenty takie muszą być przechowywane w aptece przez co najmniej 3 lata. W ramach zamówień tworzonych i przesyłanych w rozwiązaniach AOW-EWD-EDE, wspomagany jest cały proces pozwalający na przygotowanie i zarejestrowanie takich dokumentów. W przypadku prowadzenia zamówień poza powyższymi rozwiązaniami (papierowe, faxowe, w innych systemach wspomagających zamawianie itd.) pamiętać należy o konieczności archiwizacji i przechowywania takich dokumentów. EDE, jako repozytorium danych, posiada możliwość dodatkowego dodawania zewnętrznych dokumentów.
 
 
3.       Konieczność przechowywania odmów realizacji zamówień z hurtowni. W praktyce należy się spodziewać dużej liczby tego typu dokumentów. Odmowy takie również muszą być przechowywane przez aptekę przez co najmniej 3 lata. Rozwiązania planowane w AOW-EWD-EDE wspomagają proces wiązania z zamówieniem, odbioru i przechowywania takich dokumentów. Podobnie jak w przypadku zamówień, w sytuacji gdy odmowy takie będą otrzymywane poza systemem, również należy zapewnić archiwizowanie i przechowywanie tak otrzymanych dokumentów.
 
 
4.       Dla części odmów, dotyczących ściśle określonych leków będzie istniał obowiązek niezwłocznego przekazania ich do GIF. Lista takich leków może być opublikowana obwieszczeniem przez Ministra Zdrowia. Na dzień dzisiejszy lista taka jeszcze nie istnieje i co za tym idzie, najprawdopodobniej w pierwszym okresie obowiązywania nowelizacji ustawy nie będzie konieczności przesyłania takich odmów do GIF. Pamiętać jednak należy, że w przypadku publikacji obwieszczenia zawierającego taką listę leków automatycznie dla części odmów powstanie obowiązek niezwłocznego przekazywania ich do GIF.
 
 
5.       Baza BLOZ została rozszerzona o dodatkowy wskaźnik pozwalający w momencie opublikowania wspomnianego obwieszczenia na oznaczenie takich leków. Wskaźnik ten jest wykorzystywany w systemach AOW-EWD-EDE do wspomagania procesu pozwalającego na wyróżnienie odmów dla których powstanie obowiązek przekazania do GIF. Oprócz tradycyjnych możliwości przekazania takich dokumentów, przygotowywane rozwiązania informatyczne będą wspierały również drogę elektroniczną (mail).
 
 
Uwaga!

 
Dodatkowo ustawa ta posiada zapisy związane z wprowadzeniem obowiązku raportowania bardzo szczegółowych danych związanych z obrotem magazynowym oraz ze sprzedażą szerokiego zakresu asortymentu aptecznego do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Zapisy te wejdą w życie 1 stycznia 2017 i nie są związane z obecnymi zmianami.

29-06-2015
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie  wykazu refundowanych leków,
środków spożywczych specjalnego  przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. 2015.27)

Załącznik A - PDF                    Załącznik XLS

29-04-2015

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
(Dz. Urz. Min. Zdrow. 2015.23)
Obwieszczenie obowiązuje od 1 listopada 2014.

Załącznik A - PDF                    Załącznik XLS

2015-04-04Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...
Niech radość Wielkanocy
napełni Wasze serca miłością
i obfitością łask od Chrystusa Zmartwychwstałego.

                                             Życzy Probit SP.C.             
20-03-2015Kaspersky Internet Security 2015 - TEST - KOMPUTER ŚWIAT

Kaspersky uzyskał najlepsze wyniki prawie we wszystkich kryteriach testu, osiągając zasłużone zwycięstwo!

Pewna obrona tytułu: Kolejny raz Kaspersky Internet Security obronił pierwszą pozycję - pakiet oferuje najlepszą kombinację skuteczności ochrony, komfortu obsługi i zużycia zasobów, zwiększając nawet przewagę nad konkurencją.
17-01-2015
13.01.2015 - Microsoft wygasza tak zwane wsparcie podstawowe do Windows 7.

Oznacza to, że do systemu Windows 7 Microsoft nie będzie już wprowadzać nowych funkcji.
Producent przez kolejnych 5 lat, a więc do 14 stycznia 2020 roku, będzie jeszcze oferować tak zwane wsparcie wydłużone. W jego ramach użytkownicy będą otrzymywać aktualizacje z zakresu bezpieczeństwa.

15-01-2015
Prezes GUS ogłosił dane o średniorocznej inflacji za rok 2014. Otóż inflacja za rok 2014 wynosi: 0,00%.
Oznacza to, że ceny katalogowe produktów KAMSOFT w roku 2015 nie zmienią się w wyniku inflacji.


01-01-2015

Utworzono archiwum AKTUALNOŚCI z roku 2012, 2013 i 2014.

Wróć do spisu treści