Zwroty i pomyłki - PROBIT - oprogramowanie dla farmacji, medycyny i sanatorium

PROBIT Sp.C.
Rok założenia 1995
profesjonalizm, wiedza i doświadczenie
Przejdź do treści
Inne > Dokumentacja > Urządzenia fiskalne

ZWROTY

- w par. 3 ust. 4 wprowadzono obowiązek prowadzenia ewidencji zwrotów zawierającej:
4. Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej:
1) datę sprzedaży;
2) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
3) termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
4) wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
5) zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
6) dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
7) protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.


Uwagi!
a) PROTOKÓŁ ZWROTU - musi zawierać
dokument potwierdzający sprzedaż i podpis osoby zwracającej oraz odbierającej towar.
b) Ewidencja zwrotów może być prowadzona elektronicznie (wydruk komputerowy) lub w postaci papierowej.
   Musi zawierać:
          - datę sprzedaży
          - nazwę towaru
          - termin zwrotu, reklamacji
          - wartość brutto i wartość podatku
          - zwracana wartość brutto i wartość jego podatku
          - dokument potwierdzający (paragon fiskalny, kserokopia paragonu lub adnotacja pracownika,
             
że towar posiada oznaczenie danego punktu sprzedaży, ...)
          - protokół zwrotu - podpisany przez sprzedawce i nabywcę


POMYŁKI

- w par.3 ust 5 wprowadzono obowiązek prowadzenia ewidencji pomyłek zawierającej:
5. W przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji:
1) błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego);
2) krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie ORYGINAŁU paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.


Uwagi!

a) W przypadku pomyłki, prawidłową sprzedaż należy zaewidencjonować ponownie w urządzeniu fiskalnym.
b) ORYGINAŁ PARAGONU MUSI być dołączony do ewidencji (pomyłki dotyczą pracy osoby obsługującej kasę,
    
więc paragon nie został wydany dla klienta)


_____________________________________________________________________________________________________________


Instrukcja dla systemu KS-AOW (zwroty i pomyłki)Wróć do spisu treści